Program za benzinske pumpe


Pumpa

Program pumpa obuhvata:

  • evidenciju ulaza goriva,
  • stanje zaliha goriva u cisternama,
  • automatsko izdavanje fiskalnih računa,
  • čitanje totala sa aparata…