Hotelsko poslovanje


hotel
Hotelsko poslovanje je web aplikacija koja obuhvata poslove vezane za:

 • recepciju,Hotel
 • šefa recepcije,
 • žurnalistu,
 • glavnu sobaricu,
 • aperitiv bar,
 • restoran

 

Program ima mogućnost mrežnog rada i pristupa podacima sa udaljene lokacije putem Interneta, a ugrađena je i podrška za rad sa fiskalnim štampačem.

U svakom momentu dostupna je informacija o stanju soba (zauzeta, rezervisana, slobodna) i to stanje je predstavljeno u grafičkom obliku, što je veoma pregledno, jednostavno, pogodno za obuku osoblja i rukovanje.

Uključene su sve osnovne usluge kao što su:

 • boravišna taksa,
 • prijava boravka,
 • osiguranje,
 • pansionske usluge,
 • mogućnost praćenja dnevnog i mjesečnog žurnala,
 • praćenje grupa gostiju (npr. preko turističkih agencija),
 • frigo bar (mini bar)
 • pranje i peglanje veša,
 • prihvatanje računa spoljnih saradničih firmi.

Svi izdani računi se automatski arhiviraju i trajno su na raspolaganju osoblju koje ima pristup tim podacima. Na osnovu arhiviranih i tekućih podataka moguće je odštampati veliki broj izvještaja i statistika potrebnih za poslovanje hotela.

Na osnovu unesenih podataka za svaku sobu, moguće je izvršiti procjenu stanja zauzetosti soba za određeni period u budućnosti.

Integrisana je i mogućnost štampanja računa i na engleskom jeziku.

Mehanizam parcijalnih računa omogućuje automatsko odvajanje usluge noćenja od ostalih usluga (mini bar, telefon, Internet itd), kao i ručno podešavanje stavki računa.

Postoji mogućnost povezivanja sa PC-KASOM čime se omogućuje konobarima da restoranski račun gosta automatski prenesu na račun sobe u kojoj gost boravi.

Demo verzija programa na linku. NAPOMENA: Program je potrebno otvoriti u Internet Explorer-u.
Animacija rada programa:

Izdavanje soba
Odjava gosta
Dva gosta u sobi dva racuna
Rezervacija soba
Dodavanje frigo bara
Smjena
Fiskalizovanje računa
Dodjeljivanje ostalihu usluga