Samouslužna hotelska recepcija (Hotel Reception Kiosk)


dav

Samouslužna hotelska recepcija (Hotel Reception Kiosk) ubrzava proces prijema / odjave gosta u hotelu 24/7, a koristeći biometrijske tehnologije prepoznavanja dokumenata i ljudi, povećava sigurnost  boravka gosta u hotelu i donosi hotelu nove prihode od vanpansionske potrošnje gosta.

 

Samouslužni servisi:

Check In – prijem gosta cca 50 sekundi,

 

Automatska prijava boravka gosta,

Check Out – odjava i plaćanje gotovinom ili karticama,

 

Prodaja trenutno slobodnih kapaciteta hotela,

 

Anonimni dnevni boravak,

 

Kartica ključ sobe – popust kod plaćanja u partner mreži,

 

Ušteda električne energije u sobama,

 

Informisanje gosta i reklamiranje usluga,

 

Daljinski nadzor i kontrola ulaska u hotel.

 

Kratak opis rada sistema:
Na serveru se automatski primaju informacije o gostu i sobi (rezervacija) putem booking.com ili
hotelskog software-a. Hotelsko osoblje može direktno unijeti podatke ili gost može sam odabrati
sobu na uređaju.
Check In – prijem gosta: Gost skenira lični dokument i slika se na Web kameri. Uređaj
provjerava ispravnost dokumenta, prepoznaje podatke i poredi sliku lica iz dokumenta sa slikom
lica dobijenoj na web kameri, a time sa velikom sigurnošću utvrđuje identitet gosta.
Provjerava rezervaciju, kodira i trenutno izdaje karticu ključ sobe. U slučaju da gost izgubi
karticu ključ sobe, dovoljno je samo da se slika na Web kameri i uređaj će trenutno izdati novu
karticu ključ sobe.

Check Out – odjava gosta: Gost stavi karticu u uređaj i na ekranu vidi stanje duga, te odabere
način plaćanja ( gotovinom ili karticom). Za gotovinu treba da ima tačan iznos duga, a za plaćanje
karticama treba staviti bankarsku karticu i ručno unijeti CVV. Uređaj mu printa potvrdu o
plaćanju, a ako želi račun, treba unijeti svoj eMail. Kartica sobe ostaje u uređaju i može se
koristiti za idućeg gosta.

Za dnevni boravak dovoljno je da skenira lični dokument da bi se uvtrdilo da je državljanin zemlje u kojoj je hotel i da plati novčenicama.


Prilikom ulaska u sobu karticu postavlja u držač kartica i time se pali svjetlo, te omogućava korištenje
rasvjete i klima uređaja.

dav