Samouslužni šalter opštine (Government Digital Booth)


dav

Samouslužni šalter opštine (Government Digital Booth) je samouslužni uređaj i software koji automatizuje i olakšava mnoge procese iz domena poslova sa stanovništvom u opštini. Mogućnosti kao što su izdavanje papirnih dokumenata, izdavanja RF kartica i drugih finansijskih usluga (plaćanje poreza, računa, javnog transporta itd.) su savršene kako za opštine, tako i za građane. Projekat bi se implementirao zajedničkom saradnjom opština, banaka i naše kompanije.

Mogućnosti:

– eKYC (elektronic Know your Customer): biometrijska identifikacija klijenata (Face Recognition – Identifikacija/prepoznavanje lica),
– plaćanje sa kovanicama sa povratom kusura,
– plaćanje papirnim novčanicama sa povratom kusura,
– plaćanje kreditnim / debitnim karticama preko EFT POS,
– plaćanje unosom broja platne kartice (Card not present)

Instant izdavanje različitih dokumenata :

– Potvrda o prebivalištu,

– Rodni list,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Izvod iz matične knjige vjenčanih,

– Izvod iz matične knjige umrlih,

– Potvrda o državljanstvu,

– Izdavanje poreskih računa,

– Uplate poreza itd.

Gradska kartica – naplata, kodiranje i izdavanje kartice za: – gradski javni prevoz (1, 3 ili 7 dana),

Gradska dešavanja: koncerti, kina, sportska i druga dešavanja, – popuste za određene robe i usluge.

Smart smještajni servis – naplata, kodiranje i izdavanje kartice za: – privatne apartmane, – hotele i hostele.
Skeniranje i plaćanje računa za usluge: – struja, – voda, – grijanje, – TV, – Telekom itd.

Štampanje dokumenata – potvrda A4 format na različitim memorandumina (listovima papira): – 250-listova ulazna kaseta za tip dokumenta1, – 250-listova ulazna kaseta za tip dokumenta 2.

Štampa potvrde transakcije na termalnom papiru;

Telefonska slušalica za poziv helpdeska;

dav