Monitoring aparata za igre na sreću


slot aparati

Sistem radi na principu očitavanja podataka sa elektromehaničkih brojača za uplate i isplate na aparatima za igre na sreću. Stanja sa elektromehaničkih brojača se putem elektronskog kontrolera “SM4” i komunikacionog interfejsa prenose na PC računar i nakon statističke obrade prikazuju kroz različite izvještaje na softveru “SlotMonitor”.
Na isti način se prikupljaju, obrađuju i prikazuju podaci o stanju elaktronskih brava na aparatima.