Fiskalni štampač HYBRID


Vrhunski fiskalni printer maksimalne pouzdanosti i brzine, razvijen tako da se prilagođava potrebama svakog korisnika ponaosob. Idealan je za sve poslovne sisteme u kojima se već koristi neka softverska aplikacija, jer se vrlo jednostavno povezuje sa svim tipovima računara i softvera.Mod rada maloprodaja – veleprodaja.

hybrid