Fiskalna kasa INVENTA


Mobilni fiskalni uređaj, idealan za sve poslovne sisteme koji trebaju kvalitet i funkcionalnost uz minimalnu zauzetost prostora, poput kioska, štandova, butika, vozila javnog prevoza i slično.

inventa